FORMACIÓN BONIFICADA DE CALIDADE PARA EMPRESAS
Data de Comezo 2014
Data de Remate 2015
Días do Curso consultar
Prezo  BONIFICABLE POLA FUNDACIÓN TRIPARTITA
Lugar C. ENSINO GALILEO Rúa Bispo Diégo Peláez 3, Baixo, 15705, Santiago   
Lugar ACADEMIA GALILEO Rúa Home Santo 10, Baixo, 15703, Santiago
Información Xeral t. 653688244 (Isaac)  
Sector Multisectorial
Nivel Básico, Intermedio e Avanzado  

IDIOMAS

INFORMÁTICA

REDES SOCIAIS

BENESTAR ANIMAL (HOMOLOGADO)

MANIPULADOR DE ALIMENTOS DE MAIOR GRAO (HOMOLOGADO)

PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS  (HOMOLOGADO)

CONSULTA DEMÁIS CURSOS